ฝาปิดท่อระบาย บตท สีเขียว เขตข้อมูล
เหมาะสำหรับโครงการฝาปิดท่อระบายพื้นที่สีเขียว ฝาปิดสามารถปลูกหญ้าได้และมองไม่เห็นในพื้นที่สีเขียว
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)