การทดสอบและบรรจุภัณฑ์

ก่อนการบรรจุ แต่ละกะของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะฝาปิดท่อระบายคอมโพสิตจะต้องทำการทดสอบมิติ การทดสอบโหลด หรือการทดสอบการปิดผนึก 

 มาตรฐานการทดสอบโหลด: EN124-1:2015 และ EN124-5:2015888.jpg

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)